Kalendarium

Zarząd spółki BOA S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2020 będą przekazywane w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 28 stycznia 2020 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 14 maja 2020 r.
3. Raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.
5. Raport roczny za 2019 rok – 28 stycznia 2020 r.