O Spółce

Spółka pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna powstała w grudniu 2006 r. Do lipca 2007 r. spółka nie prowadziła aktywnej działalności. Emitent zajmował się głownie badaniem rynku, a także rozmowami i negocjacjami z dostawcami i odbiorcami krajowymi oraz zagranicznymi. Następnie od połowy 2007 r. Emitent rozpoczął outsourcing produkcji i sprzedaż swoich produktów. W roku 2008 r. Spółka skoncentrowała się na uzyskaniu udziału w krajowym rynku cukierków twardych. Od połowy 2009 r. Emitent rozpoczął eksport swoich produktów do krajów Francja, Włochy.

W 2012 r. Spółka zmieniła nazwę na BOA S.A. i zmieniła przedmiot działalności. Emitent zaczął świadczyć usługi z zakresu doradztwa strategicznego, restrukturyzacji procesów biznesowych oraz transakcji typu M&A.

W 2020 r. Spółka została przejęta przez nowych akcjonariuszy i zmieniła nazwę na Eurohit S.A.