Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r. EUROHIT Spółka Akcyjna (PLDRKND00010)

Zarząd Eurohit S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 10:30. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.
Załączniki:

ERH_Ogłoszenie_ZWZ_2021_.pdf

ERH_Projekt_Uchwał_ZWZ_2021_.pdf

ERH_Informacja_Liczba_Akcji_Głosów_ZWZ_2021_.pdf

ERH_Formularz_Głosowania_Pełnomocnik_ZWZ_2021_.pdf

ERH_Pełnomocnictwo_OF_ZWZ_2021_.pdf

ERH_Pełnomocnictwo_OP_ZWZ_2021_.pdf